นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40


ข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2566

3082 เข้าชม

...
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40
ร่วมกับเครือข่ายศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ
โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 
เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566
 
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. (วันศิลป์ พีระศรี)

ข่าวและกิจกรรม