กิจกรรมเสวนาหัวข้อ "เปล่งแสง : จุดประกายให้โดดเด่นสู่วงการศิลปะระดับโลก"


ข้อมูลเมื่อ : 07 สิงหาคม 2566

3080 เข้าชม

...
ขอบพระคุณ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินผู้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้แรงบันดาลใจกับนักศึกษา
คุณอารดา ทรัพย์อดิศัย ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

....

กิจกรรมเสวนาหัวข้อ "เปล่งแสง : จุดประกายให้โดดเด่นสู่วงการศิลปะระดับโลก" โดยวิทยากรศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้โครงการ UOB Art Roadshow โดยจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 14
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น.
หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 

ข่าวและกิจกรรม