ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ ทายาทศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 09 สิงหาคม 2566

752 เข้าชม

...
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ ทายาทศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ในนาม "ทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ"
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในนาม "ทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ"
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ ได้มอบทุนให้กับนักศึกษา อย่างต่อเนื่องทุกปีๆ จำนวนปีละ 2 ทุน ทุนละ 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
1. นายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
2. นางสาวพิมพ์นารา ธนากรวัจน์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ข่าวและกิจกรรม