บรรยากาศการเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “ไทยจ๋า” ครั้งที่ 2


ข้อมูลเมื่อ : 12 สิงหาคม 2566

708 เข้าชม

...
บรรยากาศการเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “ไทยจ๋า” ครั้งที่ 2
คณะจิตรกรรมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินทั้ง 9 ท่าน
นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 60
ซึ่งในปัจจุบันทุกท่านเป็นทั้งศิลปินอิสระ และอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์
 
โดยศิลปิน ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ ขวัญชัย ลิไชยกุล, ชัยรัตน์ มงคลนัฏ,
ชวลิต อุ๋ยจ๋าย, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปรียาชนก เกษสุวรรณ, สิโรจน์ พวงบุพผา, สุชา ศิลปชัยศรี และอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
 
ขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ)
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์สนั่น รัตนะ (ราชบัณฑิต)
รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์
 
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่ วันนี้ – 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 -16.30 น. ณ PSG Art Galley คณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/FineArtsSilpakorn/posts/pfbid02PwiiLyjxtNhTwq1YSz3a1Pdp5NZzhqB51d1s9BKSW9eqhmoZ46ypyq2sK6CNpGGLl

ข่าวและกิจกรรม