งาน Art Academic Forum 2023 โดย Faculty of Visual Arts มหาวิทยาลัย Indonesian Institute of the Arts (ISI) Yogyakarta เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย


ข้อมูลเมื่อ : 22 สิงหาคม 2566

3071 เข้าชม

...

20-22 สิงหาคม 2023: คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมเดินทางพร้อมกับคณบดี รองคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมงาน Art Academic Forum 2023 โดย Faculty of Visual Arts มหาวิทยาลัย Indonesian Institute of the Arts (ISI) Yogyakarta เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมหารือขยายความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาให้มีศักยภาพเชิงรุก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือเครือข่ายสร้างสรรค์ระดับอาเซียนอันเข้มแข็งในอนาคต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/FineArtsSilpakorn/posts/pfbid02rZWmftg6KXXTpH9xyCX5MXFpHotRQiXNaDV4ERndwJBRqB3aHSNjdX7WhNTgPk7hl

ข่าวและกิจกรรม