ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) ประจำปีพุทธศักราช 2565


ข้อมูลเมื่อ : 24 สิงหาคม 2566

3080 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)
ประจำปีพุทธศักราช 2565

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ข่าวและกิจกรรม