ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรมฯ และศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ Professor TAKAHAMA Toshiya


ข้อมูลเมื่อ : 04 กันยายน 2566

730 เข้าชม

...

ศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรมฯ และศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อดีตคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ Professor TAKAHAMA Toshiya ศาสตราจารย์ประจำหลักสูตร Graphic Arts Course, Department of Painting และรองอธิการบดี (ฝ่ายกิจการต่างประเทศ) มหาวิทยาลัย Musashino Art University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือการต่อยอดความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ข่าวและกิจกรรม