บรรยากาศการสัมมนานานาชาติด้านศิลปะเสียง LISTENING BIENNIAL x BANGKOK SYMPOSIUM


ข้อมูลเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2566

3069 เข้าชม

...
สัมมนานานาชาติด้านศิลปะเสียง
LISTENING BIENNIAL x BANGKOK SYMPOSIUM
22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทางลิงค์

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ The Listening Biennial 2023ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการด้านศิลปะเสียง ระดับนานาชาติ Bangkok Symposium  วันที่ 22 กรกฎาคม 2023 ระหว่างเวลา 8.00 น. - 16.45 น.
สถานที่จัดงาน: ห้องประชุม ศร. 3104 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
Speakers:
Yang Yeung (จาก Chinese University of Hong Kong)
Dayang Yraola (จาก University of the Philippines)
Nguyen Trinh Thi (จาก Hanoi, Vietnam)
David Wallraf (จาก Hamburg, Germany)
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ (จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
กุลิสร์ บุญญะสัญ (จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
เตยงาม คุปตะบุตร (จากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
สรัญรัตน์ แสงชัย (จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ภูมิภักดิ์ จารุประกร (จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 
ผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการ ในวันสัมมนา สามารถนำรถไปจอดได้ที่สนามหลวง พร้อมแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่ามาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ

ดูภาพเพิมเติม คลิก
 

ข่าวและกิจกรรม