ขอเรียนเชิญนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "เปล่งแสง : จุดประกายให้โดดเด่นสู่วงการศิลปะระดับโลก"


ข้อมูลเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2566

3079 เข้าชม

...

ขอเรียนเชิญนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "เปล่งแสง : จุดประกายให้โดดเด่นสู่วงการศิลปะระดับโลก" โดยวิทยากรศิลปินชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้โครงการ UOB Art Roadshow โดยจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 14

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 255 เวลา 13.00 - 15.30 น.
หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090 894 1624 หรือ poy@uob.co.th

โดยขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางลิงค์
https://forms.gle/dZq55gTvb1q6jhXK6

ข่าวและกิจกรรม