คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์


ข้อมูลเมื่อ : 04 กรกฎาคม 2566

3088 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์
ในโอกาส ที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์"
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์สังกัดภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ข่าวและกิจกรรม