PRINTIFY 2023


ข้อมูลเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2566

705 เข้าชม

...

ภาควิชาภาพพิมพ์

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

 

PRINTIFY 2023

 

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

 

 

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.

 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

 

นิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

(ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

 

**************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Facebook Page: Psg Art Gallery

https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

ชมสูจิบัตรออนไลน์: http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=69

ข่าวและกิจกรรม