ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด พิชิตความสำเร็จ”


ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน 2566

3078 เข้าชม

...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด พิชิตความสำเร็จ”
ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พระราชวังสนามจันทร์
โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการผ่าน https://forms.microsoft.com/r/7wHdnL1yJm

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

ที่มา กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวและกิจกรรม