การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566


ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน 2566

711 เข้าชม

...

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม