ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย ญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Tokyo University of the Arts (Japan)


ข้อมูลเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2566

711 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย ญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 Tokyo University of the Arts (Japan)

ช่วงเวลาการเดินทาง
Fall Semester 2023, During October 1, 2023 till March 31, 2024

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566

รายละเอียดและใบสมัคร: https://bit.ly/3BBTurA

ข่าวและกิจกรรม