รับสมัคร เลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา


ข้อมูลเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2566

715 เข้าชม

...

ประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 16 มิถุนายน 2566

รายละเอียด https://bit.ly/3B1zlLh

โทรศัพท์สอบถามที่ 0 2225 8991 หรือ 0 2105 4686 ภายในโทร 101352

ข่าวและกิจกรรม