ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมศิลปินในพำนัก JOSHIBI Artist in Residence (JOSHIBI AIR)


ข้อมูลเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2566

707 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมศิลปินในพำนัก JOSHIBI Artist in Residence (JOSHIBI AIR)

Deadline to May 31st, 2023.
(สมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

Application guidelines:
Joshibi will pay for the artist's travel expenses to Japan.
(โครงการฯ ดูแลเรื่องค่าเดินทาง)

เอกสารเพิ่มเติม: https://bit.ly/3LWL7eK

ติดต่อได้ตนเองที่
MAIL: itn@venus.joshibi.jp

ข่าวและกิจกรรม