ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฯ (SU-TCAS) รอบ 2 โควตา (Quota)


ข้อมูลเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2566

3084 เข้าชม

...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาฯ (SU-TCAS) รอบ 2 โควตา (Quota) ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/41SKWIa

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 2 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทาง https://student.mytcas.com

ในวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 66

ที่มา: CLICK

#sutcas #tcas #ศิลปากร #รอบ2โควตา

ข่าวและกิจกรรม