โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2567 หัวข้อ “จินตนาการจากวัฒนธรรมเเละประเพณีไทย”


ข้อมูลเมื่อ : 07 เมษายน 2566

722 เข้าชม

...

เตรียมพบกับโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2567 หัวข้อ “จินตนาการจากวัฒนธรรมเเละประเพณีไทย” โดย ความร่วมมือระหว่าง บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด และ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ✨✨

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดกรอกข้อมูลได้ที่: https://forms.gle/wVXEpMrNE1EUf6Jz6

รายละเอียดโครงการ:
https://sites.google.com/g.su.ac.th/fineartssu-kanoksin/home

 

ข่าวและกิจกรรม