คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เข้าพบ ดร.อัคหมัด วิจากโซโน่ (Achmad Wicaksono, Ph.D.)


ข้อมูลเมื่อ : 07 เมษายน 2566

3072 เข้าชม

...
5 เมษายน 2566: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เข้าพบ ดร.อัคหมัด วิจากโซโน่ (Achmad Wicaksono, Ph.D.) ทูตการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย ที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อร่วมหารือความร่วมมือด้านศิลปะร่วมสมัย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย มา ณ ที่นี้ครับ

ข่าวและกิจกรรม