โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย ญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566


ข้อมูลเมื่อ : 07 เมษายน 2566

772 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาโทที่สนใจเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย ญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 "Aichi University of the Arts" 
 
ระยะเวลาในการรับสมัคร
วันที่ 7-14 เมษายน 2566 ณ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และ/หรือ คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ (สมัครด้วยตนเอง)
 
 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2566
 
อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ที่: https://bit.ly/40XhH64

ข่าวและกิจกรรม