ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ


ข้อมูลเมื่อ : 21 มีนาคม 2566

799 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์"

ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีผลตั้งเเต่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 65 ง วันที่ 20 มีนาคม 2566

ข่าวและกิจกรรม