ประกาศคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบวิชาเฉพาะ


ข้อมูลเมื่อ : 16 มีนาคม 2566

726 เข้าชม

...
ประกาศ !!! คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบวิชาเฉพาะ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2566
 
กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 และวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 4
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
ดังรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างนี้

ข่าวและกิจกรรม