โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรม: การจัดเก็บและการควบคุมสภาพแวดล้อมจากบริบทของปัญหางานศิลปกรรมที่พบในไทย


ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม 2566

3074 เข้าชม

บรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์เชิงป้องกันผลงานศิลปกรรม: การจัดเก็บและการควบคุมสภาพแวดล้อมจากบริบทของปัญหางานศิลปกรรมที่พบในไทย“Preventive Art Conservation Workshop: Storage and Environment Control base on Context found in Thailand”

ภายใต้แผนงานพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ ตามโครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ ห้อง Friend of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ร่วมสนับสนุนโดย "แผนงานโครงการพลิกโฉมอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2565

 

บรรยากาศวันที่ 20 มกราคม 2566 : CLICK

บรรยากาศวันที่ 21 มกราคม 2566 : CLICK

บรรยากาศวันที่ 22 มกราคม 2566: CLICK

 

 

ข่าวและกิจกรรม