ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาภาพพิมพ์


ข้อมูลเมื่อ : 22 ธันวาคม 2565

720 เข้าชม

...

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชาภาพพิมพ์

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราซวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-271379

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - 27 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดเวลา และสถานที่คัดเลือก

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาสัยศิลปากร วังท่าพระ

และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือโทร. 02-1054686 ต่อ 101354

 

กำหนดวันสอบคัดเลือกและวิธีการสอบคัดเลือก

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

 

การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

 

รายละเอียด: คลิก

ดาวโหลดใบสมัคร: คลิก

 

ติดต่อสอบถาม: 

ณ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาสัยศิลปากร วังท่าพระ

และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หรือโทร. 02-1054686 ต่อ 101354

 

 

 

ข่าวและกิจกรรม