คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาทัศนศิลป์) ก1


ข้อมูลเมื่อ : 19 ธันวาคม 2565

3081 เข้าชม

...

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท (สาขาวิชาทัศนศิลป์) ก1

แผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว

1 ปริญญา 2 รายวิชา (การเตรียมวิทยานิพนธ์ & วิทยานิพนธ์)

มุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

 

* ART PRACTICE : แบบ 1-on-1 กับอาจารย์ที่ปรึกษา & Tutoring กับ ศิลปินรับเชิญ

* INTERNATIONAL CONNECTION : เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ & กิจกรรม WORKSHOP / SEMINAR และโครงการแลกเปลี่ยนเครือข่ายต่างประเทศ

* PROFESSIONAL TRAINING : กิจกรรม GALLERY / ARTIST STUDIO VISIT & กิจกรรมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการ

ปรับลดค่าเทอมการศึกษาเทียบเท่าหลักสูตร ก2

(เหมาจ่าย ภาคการศึกษาละประมาณ 35,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ))

* AVAILABLE FOR INTERNATIONAL STUDENTS

เปิดรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)

 

* คุณสมบัติผู้สมัคร : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ / ประสบการณ์ / ความสนใจ

ด้านทัศนศิลป์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปีการศึกษา 2566 : รับสมัคร วันนี้ - 5 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดหลักสูตร http://finearts.su.ac.th/program2.php

ติดต่อสอบถามข้อมูล : คุณเกวลี 02-225-8991 / kpangtai@hotmail.com

สมัครทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th/

ข่าวและกิจกรรม