กำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ปีการศึกษา 2566


ข้อมูลเมื่อ : 14 ธันวาคม 2565

3072 เข้าชม

กำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ปีการศึกษา 2566 
 
ระยะเวลา วันที่ 13 ธันวาคม 2565 - วันที่ 5 พฤษภาคม 2566
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครทางเว็บไซต์ http://www.graduate.su.ac.th
 
  1. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปะดุษฎีบัณฑิต(จำนวนรับ 5 คน)
  2. ระดับปริญญาโท หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาคปกติ(จำนวนรับ 50 คน)
  3. ระดับปริญญาโท หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (ภาคปกติ)(จำนวนรับ 20 คน)
  4. ระดับปริญญาโท หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)(จำนวนรับ 30 คน)
  5. ระดับปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (โครงการพิเศษ) (จำนวนรับ 15 คน)

https://linevoom.line.me/post/1167100483385764222

ข่าวและกิจกรรม