โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-เยอรมัน ประจำปี พ.ศ. 2566


ข้อมูลเมื่อ : 02 ธันวาคม 2565

610 เข้าชม

...

ด่วน!!!! ประกาศรับสมัครนักศึกษา

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือ 5

หรือระดับปริญญาโท (ทัศนศิลป์/ ทฤษฎีศิลป์/ ทัศนศิลปศึกษา)

 

เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย-เยอรมัน

ประจำปี พ.ศ. 2566

University of the Arts Bremen, Germany

ภายใต้ทุนสนับสนุน Erasmus+

 

รับสมัคร 6 -13 ธันวาคม 2565

ณ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ

(สมัครด้วยตนเอง/ ส่งเอกสารออนไลน์)

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายรัชภูมิ ทรงสำราญ

(02-225-8991 หรือ 02-221-0820)

 

* เดินทางไปศึกษาที่ประเทศเยอรมัน ระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2566

* ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ขึ้นไป

* ทุนแลกเปลี่ยนไป University of the Arts Bremen ภายใต้โครงการ ERASMUS+ นี้ มีทุนครอบคลุมค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใชจ่ายส่วนตัวของนักศึกษาระหว่างที่อยู่ประเทศเยอรมนี

 

ดาวโหลดเอกสารการสมัคร: คลิก

ข่าวและกิจกรรม