คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์"


ข้อมูลเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2565

3079 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเเสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน
 
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์"
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
มีผลตั้งเเต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 264 ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 

ข่าวและกิจกรรม