คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง


ข้อมูลเมื่อ : 30 ตุลาคม 2565

3097 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์"
 
ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีผลตั้งเเต่ วันที่ 24 ตุลาคม 2561
 
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 256 ง วันที่ 28 ตุลาคม 2565

ข่าวและกิจกรรม