เปิดงานวันศิลป์ พีระศรี 2560


ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน 2559

3068 เข้าชม

...

    นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

ข่าวและกิจกรรม