การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ”


ข้อมูลเมื่อ : 13 กันยายน 2565

717 เข้าชม

...
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2565 กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สีฝุ่นธรรมชาติ” ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมการอนุรักษ์สืบสานจิตรกรรมไทยเทคนิคสีฝุ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์”
 
โดยทีมผู้วิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี เกิดเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ขอขอบพระคุณทีมผู้วิจัย ผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านด้วยนะครับ
 
 
รูปภาพเพิ่มเติม: CLICK

ข่าวและกิจกรรม