ทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ


ข้อมูลเมื่อ : 06 กันยายน 2565

3090 เข้าชม

...
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ ทายาทศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ในนาม "ทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ"
 
วันที่ 6 กันยายน 2565 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในนาม "ทุนศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ"
 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประติมา นิ่มเสมอ ได้มอบทุนให้กับนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปีๆ จำนวนปีละ 2 ทุน ทุนละ 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
 
1. นางสาวรัชสิรี รัตนวาร นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 01610084 (ภาควิชาทฤษฎีศิลป์)
2. นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์คง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 01610073 (โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม)
 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
รูปภาพเพิ่มเติม: CLICK

ข่าวและกิจกรรม