คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์"


ข้อมูลเมื่อ : 05 กันยายน 2565

719 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์"

 

ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีผลตั้งเเต่ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

 

ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 206 ง วันที่ 2 กันยายน 2565

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/206/T_0006.PDF

ข่าวและกิจกรรม