ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์


ข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2565

3071 เข้าชม

...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สังกัดกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์

รายละเอียด: CLICK

ข่าวและกิจกรรม