การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “Through the Crisis” International Art Symposium and Exhibition 2022


ข้อมูลเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2565

3067 เข้าชม

...

27 กรกฎาคม 2565 วันสุดท้ายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “Through the Crisis” International Art Symposium and Exhibition 2022 เรียกได้ว่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไม่อาจยับยั้งความปรารถนาอันแรงกล้าของเหล่าศิลปินที่จะมาร่วมกัน “ฝ่าวิกฤต” ในนามคณะจิตรกรรมฯ ขอขอบคุณศิลปินและผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

ภาพเพิ่มเติม: Click

ข่าวและกิจกรรม