พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี


ข้อมูลเมื่อ : 15 สิงหาคม 2565

3073 เข้าชม

...

ครอบครัวมุกดามณี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจ
เข้าร่วมในพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ประจำปี 2555

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ
VICHOKE ART-ROOM

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 - 17.00 น.
Google Map: https://goo.gl/maps/zpJfW9bHcbEUwwZs9
[บ้านเลขที่ 52/39-40 ถนนปทุมสายใน ตำบลบางขะแยง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000]

Facebook Page: Vichoke Art-Room : ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ วิโชค มุกดามณี
https://www.facebook.com/profile.php?id=100081802791647

...

ความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้ศิลปะ VICHOKE ART-ROOM
บ้านศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี

อาคารหลังนี้ที่จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นทั้งบ้านและสตูดิโอของอาจารย์วิโชค (ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี) อาจารย์วิโชคและครอบครัวย้ายเข้ามาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2530 ตั้งแต่รอบข้างยังเป็นทุ่งหญ้าและป่ากล้วย และอาศัยอยู่ตราบจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี อาจารย์วิโชคสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแทบทั้งหมดที่บ้านหลังนี้ ทั้งผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบ แผ่นไม้ อลูมิเนียม ผลงานศิลปะที่ผสมวัสดุธรรมชาติและอุตสาหกรรม ผลงานปะติด ผลงานในแนวทางจัดวาง (installation)

ในบ้านหลังเดียวกันนี้ยังเป็นที่เก็บสะสมหนังสือศิลปะจำนวนมหาศาลที่อาจารย์วิโชคซื้อหาและได้รับมาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใช้เป็นข้อมูลในการเขียนหนังสือ ศึกษาหาความรู้ เตรียมการสอน หลายๆ เล่มเปรียบเสมือนของสะสมอันเป็นที่รักยิ่ง

อาจารย์วิโชคไม่เคยหยุดทำงานศิลปะ ไม่เคยหยุดค้นคว้าหาความรู้ ไม่เหน็ดเหนื่อยกับการถ่ายทอด เผยแพร่ศิลปะสู่สาธารณชน ทั้งในรูปแบบผลงานศิลปะหลากหลายลักษณะ และบทความ ข้อเขียนต่างๆ แม้เมื่อท่านป่วยหนักและในวาระสุดท้ายของชีวิต ... ศิลปะคือส่วนสำคัญยิ่งของความคิดและลมหายใจของอาจารย์วิโชค

เมื่ออาจารย์วิโชคเสียชีวิตในวัยเพียง 67 ปี เมื่อ พ.ศ. 2563 หลงเหลือผลงานศิลปะ หนังสือ ความรู้ และความทรงจำมากมาย อัดแน่น อบอวลอยู่ในบ้าน ด้วยความรักและระลึกถึง ครอบครัวจึงติดสินใจปรับปรุงส่วนหนึ่งของบ้านและสตูดิโอของอาจารย์วิโชคให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะ ภายใต้ชื่อ “Vichoke Art-Room“ โดยจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนสำคัญคือ ห้องแสดงนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องพักสำหรับศิลปิน และสตูดิโอทำงานศิลปะ ด้วยความหวังที่จะเผยแพร่ผลงานและแบ่งปันองค์ความรู้มากมายที่อาจารย์วิโชคเก็บสะสมไว้ ให้สาธารณชนได้เรียนรู้และเข้ามาใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ... สอดคล้องกับคำสอน “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น“ ที่ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี หยิบยกมาสอนลูกศิษย์ และอาจารย์วิโชคยึดถือไว้ในใจเสมอ เพราะชีวิตคนเรานั้นแสนสั้น แต่ศิลปะและความรู้นั้นยิ่งใหญ่ไม่สิ้นสุด

Vichoke Art-Room : ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ วิโชค มุกดามณี : https://www.facebook.com/profile.php?id=100081802791647

ข่าวและกิจกรรม