การมอบทุนการศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 25 สิงหาคม 2565

3072 เข้าชม

...
24 สิงหาคม 2565
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบพระคุณ คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล มอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ให้กับน้องๆ นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี
 
และขอบพระคุณครอบครัวศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี มอบทุนการศึกษาศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท 35,000 บาท จำนวน 1 ทุน

ข่าวและกิจกรรม