โครงการศิลปิน-ศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ “Through the Crisis” International Art Symposium and Exhibition 2022


ข้อมูลเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2565

3075 เข้าชม

...
โครงการศิลปิน-ศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ
“Through the Crisis” International Art Symposium and Exhibition 2022 
ซึ่งภายในงานนั้นจะมีศิลปินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คณาจารย์จากคณะจิตรกรรมฯ รวมถึงนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ มาร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกัน ภายใต้หัวข้อ “Through the Crisis” 
 
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565
ที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
 
จัดโดยโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม และภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ข่าวและกิจกรรม