เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก รับสมัคร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 12 เมษายน 2565

725 เข้าชม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก รับสมัคร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยศิลปากร
สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
 
ปริญญาโท(สาขาทัศนศิลป์)
ติดต่อ : คุณเกวลี แพ่งต่าย (095-116-5298)
 
โครงการพิเศษ
ติดต่อ : คุณเยาวภา แจะจันทร์ (080-424-6499)
 
ปริญญาเอก
ติดต่อ : คุณพิมพ์ชญา สมมาก (065-536-1946)

ข่าวและกิจกรรม