โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565 BEAUX-ARTS DE PARIS 2022 


ข้อมูลเมื่อ : 25 มีนาคม 2565

3068 เข้าชม

...

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565
BEAUX-ARTS DE PARIS 2022 


โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระดับปริญญาโท (ทุกหลักสูตร) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุน โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไทย - ฝรั่งเศส เดินทางไปศึกษา ณ BEAUX-ARTS DE PARIS (ภายใต้ความร่วมมือ MOU ระหว่างสถาบัน)

* ช่วงเวลาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศส : กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 เมษายน พ.ศ. 2565 (ใบสมัคร และ Portfolio)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณรัชภูมิ ทรงสำราญ (พี่ตั้ม)
สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ

โทร 02-1054686 ต่อ 101354

ข่าวและกิจกรรม