โครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2566 หัวข้อ


ข้อมูลเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2565

3071 เข้าชม

พบกับโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงานปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2566 หัวข้อ " จินตนาการจากสุภาษิตไทย" โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ตจำกัดและคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
เงินรางวัล รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท
รางวัลดีเด่น 11 รางวัล ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท
 
โดยมีกำหนดการดำเนินงานการส่งผลงานภาพร่างเพื่อเข้าคัดเลือกในการจัดทำปฏิทิน
วันที่ 21 -31 มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์ พร้อมเปิดเเพลตฟอร์มรับสมัครเพื่อเช็คยอดนักศึกษาที่สมัคร
วันที่ 15 -28 เมษายน 2565 เปิดรับผลงานภาพร่างและงานคัดลอก (ลายเส้น) ให้ส่งในเเฟลตฟอร์ม (ไฟล์ JPAG)
 
————
 
 

ข่าวและกิจกรรม