ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนับสนุนทุกๆท่าน สำหรับการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 11 มีนาคม 2565

3066 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนับสนุนทุกๆท่าน สำหรับการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท

ข่าวและกิจกรรม