ประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ (ออนไลน์) ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (First International Print Online Exhibition 2022)


ข้อมูลเมื่อ : 10 มีนาคม 2565

718 เข้าชม

...
ภาควิชาภาพพิมพ์ ร่วมกับ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
 
ขอเรียนเชิญ ศิลปินภาพพิมพ์จากทั่วทุกมุมโลก เข้าร่วมการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ (ออนไลน์) ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (First International Print Online Exhibition 2022)
 
ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกของวงการศิลปะภาพพิมพ์ประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันท่ามกลางสภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (Covid – 19) ที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและทั่วโลก โดยการจัดครั้งนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะภาพพิมพ์ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาศิลปะ และศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิด มุมมองที่หลากหลายในด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินต่างประเทศจากทั่วโลกผ่านการเผยแพร่ผลงานช่องทางออนไลน์, สูจิบัตรออนไลน์ และรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)
ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่
 
 
 
 

ข่าวและกิจกรรม