International Artists’ Workshop 2022 (onsite workshop)


ข้อมูลเมื่อ : 28 มกราคม 2565

710 เข้าชม

...
International Artists’ Workshop 2022 (onsite workshop) 
วันที่: 4, 7 และ 8 February 2022
 
ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
งาน International Artists’ Workshop 2022 จัดโดยศิลปินและนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศส ภายในงานจะมีกิจกรรมให้ผู้สนใจเข้าร่วมเลือกถึง 4 Workshop โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสื่อสารกับศิลปินได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะก็สามารถเข้าร่วมได้
 
* กิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
** สามารถเลือกเข้าร่วมได้มากกว่า 1 workshop
*** จะมีการตรวจ ATK ก่อนเริ่ม Workshop จึงขอให้ผู้เข้าร่วมมาก่อนเวลาประมาณ 15 - 20 นาที หลังตรวจจะมีเจ้าหน้าที่มารอรับหน้าทางเข้าเพื่อนำไปยังห้องกิจกรรม
 
————
 
1. How to appeal the serious fish that are usually living invisible place (Thai traditional cosplay) 
 
โดย Kamikawa Kanae
 
วันที่: 04/02/2022
ระยะเวลา: แบ่งเป็นสองช่วงคือ 10:00 - 12:00 น. และ 13:00 - 17:00 น. (ผู้เข้าร่วมต้องเข้าทั้งสองช่วงเวลา)
 
ศิลปินจะเชิญให้ผู้เข้าร่วมมาสังเกตปลาผ่านภาพถ่ายใต้น้ำรอบมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างรูปลักษณ์และเรื่องราวในจินตนาการผ่านคติความเชื่ออย่างปลาอานนท์ ปลาในโลกอุดมคติที่สามารถถล่มโลกได้ ซึ่งจะเป็นเวิร์กชอปที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยต่อเติมข้อมูลที่มีอยู่ผนวกเข้ากับจินตนาการเพื่อให้ขยายผลออกมาได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น โดยท้ายกิจกรรมผู้เข้าร่วมจะได้ลองสร้างสรรค์ปลาในแบบของตนเอง
 
2. “Delicious Corpse” 
 
โดย Raphaëlle
 
วันที่: 07/02/2022
ระยะเวลา: 13:00 – 17:00 น.
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมมา: อุปกรณ์เครื่องเขียนที่ตนถนัด
ผู้เข้าร่วมจะได้เข้ามามีบทบาทในการละเล่นของคนฝรั่งเศสที่เรียกว่า “Cadavre Exquis” เป็นเกมวาดรูปขนาดใหญ่ที่ผู้เล่นจะส่งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปที่ตนวาดให้กับผู้เล่นคนถัดไป โดยไม่รู้ว่าภาพก่อนหน้านั้นคืออะไร ทำให้เกิดการปะติดปะต่อเรื่องราวใหม่ผ่านมุมมองที่แตกต่างกันของผู้เล่นแต่ละคน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยดึงทักษะการสร้างเรื่องเล่าผ่านมุมมองที่แตกต่างได้อย่างน่าสนใจ ทั้งยังทำให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการสร้างสรรค์ผ่านเทคนิควิธีการที่เรียบง่าย
 
3. “Find Immensity In what they call significant” 
 
โดย Tabea Pischel
 
วันที่: 07/02/2022 9:00 – 12:30 น.
08/02/2022 10:00 – 12:00 น.
 
*** ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมทั้งสองวัน
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมมา: สิ่งของในชีวิตประจำวันที่จะต้องมีหรือสิ่งที่มักจะมองข้าม, กรรไกรหรือคัตเตอร์, อุปกรณ์ศิลปะที่ตนถนัดหรือที่อยากนำมาใช้ในกิจกรรม, กระดาษสำหรับร่างไอเดีย
(ให้เลือกนำมาหรือไม่นำมาก็ได้: หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, ภาพถ่าย, อุปกรณ์ตัดแปะตามที่ต้องการเช่น กาว, เทปกาว)
 
หัวข้อของการเวิร์กชอปนี้คือ “Alltag” เป็นภาษาเยอรมัน แปลว่า “Everyday” ซึ่งจะเป็นการชวนให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจพื้นที่และสิ่งของในชีวิตประจำวัน เพื่อค้นหามุมมองใหม่ที่นอกเหนือจากความคุ้นชินเดิมจากสิ่งของเหล่านั้นผ่านการบันทึก และที่สำคัญผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ Zine ที่จะมีผลงานของตัวเองและของผู้ร่วมกิจกรรมกลับบ้านกันไปคนละเล่ม อีกทั้งผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการวาดภาพประกอบ การทำหนังสือ หรือการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
4. “Natural Farming Workshop” 
 
โดย Yumeto Ikegami
 
วันที่: 08/02/2022
ระยะเวลา: 13:00 – 17:00 น.
 
ด้วยแนวคิดของ Yumeto ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่ตั้งคำถามถึงที่มาของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่เราใช้นั่ง เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวโยงกับธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มาสัมผัสถึงการตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติผ่านการได้สัมผัสดินและวิธีการเพาะปลูกต้นไม้ด้วยมือของตนเอง
 
————
 
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนทาง Google Form ตาม link
 

ข่าวและกิจกรรม