ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางออนไลน์ SPECIAL LECTURE : MFA SILPAKORN UNIVERSITY การบรรยายพิเศษหัวข้อ "บุคลากรมืออาชีพในระบบนิเวศทางทัศนศิลป์"


ข้อมูลเมื่อ : 25 มกราคม 2565

720 เข้าชม

...
โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
และ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
DAY 1 : พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
9.00 - 12.00 
"อยากทำงานกับแกลเลอรี่ต้องทำอย่างไร"
วิทยากรโดย คุณธวัชชัย สมคง (บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Fine Art ผู้ก่อตั้งพื้นที่ศิลปะ MATDOT Art Center) / คุณจงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ (ผู้บริหาร เอส เอ ซี แกลเลอรี (SAC Gallery))
 
13.00 - 16.00 
"ทำอย่างไรให้คิวเรเตอร์อยากทำงานด้วย"
วิทยากรโดย อาจารย์อรรฆย์ ฟองสมุทร (ภัณฑารักษ์ศิลปะ (Art Curator) และอาจารย์คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / คุณกิตติมา จารีประสิทธิ์ (ภัณฑารักษ์ศิลปะ (Art Curator) พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่)
 
เข้าร่วมฟังการบรรยายทาง Zoom 
Meeting ID: 947 2306 5676
Passcode: 246324
 
********************
และเตรียมพบกับหัวข้อบรรยายพิเศษต่อไป
 
DAY 2 พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
DAY 3 พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
DAY 4 พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
 
ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ https://www.facebook.com/FineArtsSilpakorn

ข่าวและกิจกรรม