ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2565 NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY 2022


ข้อมูลเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564

709 เข้าชม

...
ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 2565
NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY 2022

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์)
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ส่งใบสมัคร : ภายในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
สัมภาษณ์ : วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
เดินทางไปประเทศไต้หวัน : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2565

* คณะจิตรกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกทุนการศึกษา
ถ้าหากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรุนแรง
และส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการเดินทางของนักศึกษาผู้ได้รับทุน

* ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครทางอีเมล์ได้ที่คุณรัชภูมิ ทรงสำราญ
(สำนักงานเลขานุการคณบดีคณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ)
Email : tamgtoku63@gmail.com / Line ID : tamgtoku63 
 

ข่าวและกิจกรรม