กิจกรรมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยด้านศิลปะ”


ข้อมูลเมื่อ : 01 ตุลาคม 2564

3067 เข้าชม

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเรียนเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ศิลปิน นักวิชาการศิลปะ และผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยด้านศิลปะ”
* โครงการศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ
ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
------------------------
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม และ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564
October 8 and November 11 – 12, 2021
------------------------
 
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
Cordially invites students, art instructors, artists, art academics and the public
to participate in lecture and workshop series under the topic
“DIGITAL TECHNOLOGY FOR ARTISTIC CREATIVITY AND RESEARCH”
* The activities are parts of International Art Professors and Artists Project
under the Reinventing University System Project
by Faculty of Paining Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
 
รายละเอียดเพื่มเติม: https://www.facebook.com/FineArtsSilpakorn
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมได้ที่ : https://bit.ly/3F5p7dB

ข่าวและกิจกรรม