ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 38


ข้อมูลเมื่อ : 13 กันยายน 2564

3075 เข้าชม

...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 38 โดย คณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ และเครือข่ายศิลปินนานาชาติ


“เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างสรรค์และวิจัยด้านศิลปะ :
DIGITAL TECHNOLOGY FOR ARTISTIC CREATIVITY AND RESEARCH”

นิทรรศการจัดแสดงออนไลน์


http://www.finearts.su.ac.th


http://web.facebook.com/FineArtsSilpakorn


15 กันยายน – 30 ตุลาคม 2564

-------

ข่าวและกิจกรรม