คณะจิตรกรรมฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


ข้อมูลเมื่อ : 24 สิงหาคม 2564

713 เข้าชม

คณะจิตรกรรมฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

  • ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาคปกติ)
  • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาคปกติ)
  • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ (ภาคปกติ)
  • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)

---------------------

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ตุลาคม 2564 
ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์

http://www.graduate.su.ac.th “เมนูการสมัครเข้าศึกษา”

ข่าวและกิจกรรม