ในวาระวันศิลป์ พีระศรี 2564 คณะจิตรกรรมฯ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันหรือผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์


ข้อมูลเมื่อ : 02 กันยายน 2564

3069 เข้าชม

...

ในวาระวันศิลป์ พีระศรี 2564 คณะจิตรกรรมฯ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันหรือผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์

  • ผลงานสร้างสรรค์ ทางทัศนศิลป์ เนื้อหาเกี่ยวกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ไม่จำกัดเทคนิค แบบไฟล์ (ส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG) หรือ

  • บทความที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ศิลป์ พีระศรี (บทความศิลปะไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF)

ซึ่งผลงานที่ถูกคัดเลือก จะถูกจัดแสดงแบบออนไลน์ในวันที่ 15 กันยายน 2564 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ส่งผลงานได้ที่ : https://bit.ly/3mEob9o

ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน 2564

ในนามคณะจิตรกรรมฯ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่านเป็นอย่างสูง 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

#วันศิลป์พีระศรี #จิตรกรรมศิลปากร

ข่าวและกิจกรรม